VAALITEEMAT

Kahden lapsen isänä minua kauhistuttaa suunta mihin Suomi ja maailma on kehittymässä. Eriarvoistumisen lisääntyminen, ilmastonmuutos ja hyvinvointivaltion asteittainen romuttaminen uhkaavat yhteistä tulevaisuuttamme. Olen ehdolla, koska nykymaailma tarvitsee vastuullista ja reilua tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Tarvitsemme politiikkaa, joka uskoo ihmiseen ja ihmisen kykyyn tehdä maailmasta paremman paikan elää meille kaikille.

Laadukkaat julkiset palvelut! – Jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään kaikissa talouden suhdanteissa. Ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava kaikissa elämän vaiheissa laadukkailla ja riittävästi mitoitetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Tulotaso ei saa olla esteenä laadukkaan hoidon ja hoivan saamiselle.

Sivistynyt ja osaava Suomi! – Hyvinvoiva ja menestyvä Suomi tarvitsee laajasti sivistyneitä, luovia ja osaavia  tulevaisuuden tekijöitä. Turvataan laadukas ja maksuton koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin! Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen ja omaehtoinen itsensä kehittäminen kaikissa elämän vaiheissa.

Ympäristöstä vastuullinen Suomi nyt! – Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat vakavia ongelmia, jotka vaativat välittömiä toimia. Suomen tulee olla edelläkävijä ja esimerkillinen toimija ympäristön suojelussa. Maapallon lämpenemisen torjunta onnistuu vain jos se on sosiaalisesti kestävällä pohjalla niin Suomessa kuin globaalilla tasolla

Reilumpi verotus ja tulonjako! – Suuret tuloerot ja varallisuuden keskittyminen harvojen käsiin hidastaa taloutta ja aiheuttaa kalliita hyvinvointieroja. Verojen kiertämisen mahdollistavat porsaanreiät on tukittava ja kaikkia tuloja verotettava progressiivisella asteikolla. Pienituloisimpien ansiotasoa on parannettava nostamalla perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä.

Luotetaan ihmisiin! – Epäilyyn ja sanktioihin perustuva byrokraattinen sosiaaliturvan tukiviidakko on yksinkertaistettava eri elämäntilanteissa joustavaksi ja ennakoitavissa olevaksi tukimuodoksi, joka mahdollistaa opiskelun ja osa-aikaisen työn teon. Järjestelmän tulee vapauttaa ja kannustaa ihmisiä oppimaan ja yrittämään. Ei estää ja rangaista epäreiluilla ja sattumanvaraisilla sanktioilla.