VAALITEEMAT

 

KETÄÄN EI VOI JÄTTÄÄ HEITTEILLE! – PERUSASIAT KUNTOON 

Ihmisistä on huolehdittava kaikissa taloussuhdanteissa.  Jokaisen perustarpeista ja hyvinvoinnista on huolehdittava kaikissa elämän vaiheissa laadukkailla, riittävästi mitoitetuilla ja helposti saatavilla olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Tulotaso tai toimintakyky ei saa olla esteenä ihmisen tarvitseman hoidon ja hoivan saamiselle. Kun hoitoon pääsee nopeasti ennen kuin ongelmat pahenevat säästetään myös kustannuksista.

 • Terveyskeskusmaksut on poistettava, terveyspalveluiden jonoja on lyhennettävä ja nykyiset terveyskeskukset on säilytettävä.
 • Vanhustenhuollon henkilökunnan määrä on lisättävä ja hoitopaikkoja on oltava kaikille tarvitseville.
 • Sähköisiä palveluita on edistettävä maltillisesti huomioiden vanhukset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat.

JOKAISELLE LAPSELLE TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET!

Vantaan ja Suomen tulevaisuus on lapsissa. Vanhempien tulotasosta riippumatta jokaisella lapsella tulee olla oikeus kasvatukseen, koulutukseen, harrastuksiin ja turvalliseen kasvuympäristöön. Tästä johtuen,

 • Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava Vantaalle.
 • Jokaiselle nuorella on taattava toisen asteen koulutuspaikka. Tällä hetkellä 26%lla 20-30 vuotiailla Vantaalaisilla nuorilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta.
 • Homeongelmaiset koulut on korjattava tai rakennettava uusia.
 • Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa kouluissa eikä päiväkodeissa
 • Sijaisia on voitava palkata  tarpeen mukaan. Ei sijaiskielloille päiväkodeissa tai kouluissa.
 • Lastensuojelun resursseja on lisättävä.
 • Kaikille alle 18-vuotialle  tulee tarjota maksuton pääsy kaupungin liikuntapaikkoihin.

VAPAUS OPPIA JA KEHITTÄÄ ITSEÄÄN!

Jokaisella tulee olla mahdollisuudet omaehtoiseen itsensä kehittämiseen sekä liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. Elävässä kaupungissa tulee olla myös mielekästä ajanvietettä. Liikunta -ja kulttuuripalvelut  edistävät  hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät ongelmia.

 • Kirjastoja ei saa lakkauttaa.
 • Kulttuuripalveluita tuottavien vantaalaisten järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata.
 • Kulttuurille ja yhteisölliselle toiminnalle on järjestettävä toimintatiloja kaikissa kaupunginosissa
 • Syrjäytymisvaarassa olevien liikuntaharrastusta on edistettävä tarjoamalla ilmainen pääsy kaupungin liikuntapaikkoihin
 • Lähiliikuntapaikkoja on kehitettävä mm. rakentamalla Kartanonkosken tapainen ulkokuntosali jokaiseen kaupunginosaan.
 • Kesäuintimahdollisuuksia parannetaan  mm. rakentamalla Tikkurilaan maauimala.

VASTUULLINEN VANTAA

Vantaan tulee olla esimerkillinen ja vastuullinen toimija ympäristöasioissa kaikilla tasoilla.

 • Vantaan tulee luopua hiilen käytöstä energiantuotannossa ja vetäytyä Fennovoiman ydinvoimala-hankkeesta.
 • Joukkoliikentee hintoja tulee kohtuullistaa ja yhteyksiä parantaa yksityisautoilun vähentämiseksi.
 • Vantaan tulee aktiivisesti edistää jakamistaloutta esim. tarjoamalla yhteiskäyttöisille autoille maksutonta pysäköintitilaa ja antamalla tilaa erilaisten resurssien yhteiskäytölle.
 • Vantaan lähiluonnosta pidetään huolta mm. suojelemalla Vantaan puroja, purkamalla vaelluskalojen nousuesteet ja ennallistamalla kutupaikat.

ASUMISEN HINTA KURIIN

Näillä leveyspiireillä jokainen tarvitsee  katon päänsä päälle. Asuminen on pääkaupunkiseudulla aivan liian kallista ja aiheuttaa köyhyyttä ja asunnottomuutta.

 • Julkisen vuokra-asuntotuotannon ja yksityisen asuntotuotannon määrää on lisättävä merkittävästi.
 • Väliaikaisen hätämajoituksen määrää on lisättävä ja jokaiselle on taattava katto päänsä päälle ’asunto ensin’ -periaatteella.