Oikea apu, oikeaan aikaan. Kaikille, ei harvoille!

Aluevaaleissa on kyse Vantaan ja Keravan alueen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta välttämättömistä sosiaali- ja terveypalveluista sekä pelastustoimesta. Olen ehdolla, koska haluan olla rakentamassa tasa-arvoista ja yhdenvertaista hyvinvoinaluetta, jossa jokainen voi luottaa siihen, että saa tarvitsemaansa avun oikea-aikaisesti ja jossa ketään ei jätetä heitteille. Jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään. Ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava laadukkailla ja riittävästi mitoitetuilla palveluilla kaikissa talouden suhdanteissa.

Puretaan hoitojonot ja helpotetaan avun saantia

Ikäihmisten palvelut kuntoon

Tuetaan perheiden hyvinvointia

Lähipalveluita ei saa lakkauttaa

Parannetaan sosiaali- ja terveysalan työehtoja ja työolosuhteita