Hyvä kaupunki kaikille, ei harvoille!

Hyvinvointi ei saa olla kukkarosta kiinni! 

Jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään. Ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava laadukkailla ja riittävästi mitoitetuilla palveluilla kaikissa talouden suhdanteissa.

Oikeus oppia ja kasvaa!

Vantaan ja Suomen tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, koulutukseen, harrastuksiin ja turvalliseen kasvuympäristöön.

 Viihtyisä kaupunki kaikille!

Vantaata tulee kehittää tasapuolisesti kaikki alueet huomioiden. Kaupungin jakautuminen hyviin ja huonoihin alueisiin tulee estää.

Vastuullinen Vantaa!

Aikamme suuret ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa. Siksi myös Vantaan kaupungin tulee olla esimerkillinen ja vastuullinen toimija ympäristöasioissa kaikilla tasoilla.