Nimetön suunn.malli (1)

Vantaa haluaa myydä kehitysvammaisten kodit kiinteistösijoittajille

Hyvinvointialueuudistukseen liittyen Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltiin maanantaina 31.1.2022 Vantaan kaupungin lausuntoa Eteva kuntayhtymän antamaan selvitykseen Etevalta hyvinvointialueille siirtyvästä omaisuudesta. Eteva kuntayhtymä on Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri, joka tuottaa palveluita mm. kehitysvammaisille, aikuisiällä vammautuneille sekä mielenterveyskuntoutujille. Hyvinvointialueuudistuksen myötä vastuu näistä palveluista on siirtymässä hyvinvointialueilla ja Eteva kuntayhtymä tullaan tästä syystä purkamaan.

Eteva omistaa kokonaisuudessaan Uudenmaan vammaispalvelut oy:n joka omistaa, hallinnoi, ylläpitää ja hankkii Etevan omistamia kiinteistöjä. Asunnot ovat pääosin kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien ryhmäkoteja, joihin Eteva on tuottanut asukkaiden tarvitsemat palvelut. Kaupunginhallitukselle tuodussa Vantaan kaupungin lausunnossa esitettiin, että ennen Eteva-yhtymän purkamista yhtiön kiinteistöomaisuus tulisi myydä. Mitä luultavimmin tämä tarkoittaa sitä, että asunnot päätyisivät yksityisten kiinteistösijoittajien omistukseen. 

Vasemmistoliiton edustajana kaupunginhallituksessa esitin Vantaan kaupungin lausunnon muuttamista siten, että Vantaa ei esitä Etevan omistaman Uudenmaan vammaispalvelut oy:n osakkeiden tai kiinteistöjen myyntiä. Asiasta jouduttiin äänestämään ja valitettavasti hävisimme äänestyksessä vain Vasemmistoliiton ja demareiden vastustaessa kiinteistöjen myyntiä. 

Kiinteistösijoittajat lähtökohtaisesti pyrkivät saamaan tuottoa kiinteistöihin sijoittamalleen pääomalle. Tämä johtaa väistämättä asumisen kustannusten nousuun. Asuntojen myynti voi olla Vantaan kaupungin organisaation kannalta kannattava ratkaisu, mutta yhteiskunnallisessa kokonaistarkastelussa myyminen ei ole kannattava eikä järkevä ratkaisu. Pitkällä tähtäimellä kiinteistöjen myyminen voi myös vaarantaa asukkaiden asumisen jatkuvuuden palveluiden kilpailuttamistilanteessa.

Tästä johtuen Vasemmistoliitto jätti kaupunginhallituksen päätökseen seuraavan pöytäkirjalausuman:

“Vasemmistoliiton mielestä Etevan omistamien Uudenmaan Vammaispalvelut oy:n osakkeiden myynti ei ole Vantaan kaupungin asukkaiden eikä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaiden kokonaisedun mukainen ratkaisu. Asuntojen myynti yksityisille sijoittajille johtaa pitkällä tähtäimellä väistämättä kustannusten nousuun ja palveluiden heikentymiseen. Asuntojen myynti voi vaarantaa myös asukkaiden asumisen jatkuvuuden ja aiheuttaa turhaa kärsimystä yhtiön omistamien kiinteistöjen erityisen haavoittuvassa asemassa oleville asukkaille.”

Vantaan kaupunki on vain yksi Eteva kuntayhtymän omistajista 12% osuudella. Etevan toiseksi suurimpana omistajana sillä on kuitenkin paljon vaikutusvaltaa Etevan päätöksenteossa. Toivotaan, että muissa yhtymän omistajakunnista löytyisi järkeä vastustaa tätä suunnitelmaa.