Nimetön suunn.malli (1)

Mistä Vantaalla äänestetään?

Tulevat kuntavaalit ovat Vantaalla poikkeuksellisen mielenkiintoiset. Kerrankin puolueiden välillä on nähtävissä selkeitä eroja. Näiden vaalien kuumin peruna on epäilemättä talous- ja velkaohjelmaksi kutsuttu peruspalveluiden yksityistämis- ja leikkausohjelma. Ohjelmaan sisältyy merkittäviä leikkauksia kaikista kunnan peruspalveluista, joista mainittakoon esim. 100 koulunkäyntiavustajan irtisanominen sekä lähes 200 000 työtunnin vähentäminen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Paitsi että Vantaa tuottaa palvelut jo valmiiksi erittäin tehokkaasti, se on myös voimakkaasti kasvava kunta, mistä johtuen myös palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti. Tästä johtuen Vantaan peruspalveluissa ei ole juurikaan löysiä leikattavaksi. Pikällä tähtäimellä peruspalveluiden leikkaamisesta syntyvä hyvinvointivaje tulee myös huomattavasti kalliimmaksi kuin nyt saatavat hetkelliset säästöt. Vantaalla ei ole varaa tällaiseen säästämiseen. Tästä Vantaalla äänestetään.

Vantaan vasemmisto on johdonmukaisesti vastustanut leikkausohjelmaa liian tiukkana ja esittänyt sille selkeän vaihtoehdon. Vaalien alla jokainen ehdokas on kaiken hyvän puolella kaikkea pahaa vastaan ja jopa leikkausohjelmaa sinnikkäästi ajaneissa Vantaan valtapuolueissa on ilahduttavasti oltu valmiita lievennyksiin varsinkin koulusäästöjen osalta. Jotta asiat eivät jäisi puheiden tasolle Vantaan vasemmisto on vaatinut muilta puolueilta selkeitä kannanottoja velkaohjelmaan. Äänestäjillä on oikeus tietää ennen vaaleja millaista politiikkaa puolueet ajavat. Vaalit ovat huomenna ja Vihreitä lukuunottamatta kannanottoja ei ole juuri näkynyt. Tästä Vantaalla kuitenkin äänestetään.

Nimetön suunn.malli (1)

Kannattaako musiikkiopistojen yksityistäminen?

Osana talouden tasapainottamisohjelmaansa Vantaan kaupunki suunnittelee lukuisten palveluiden yksityistämistä, yhtiöittämistä ja ulkoistamista. Myös taiteen perusopetuksen yksityistäminen on eräs ohjelman osa-alue. Musiikkiopistoon ja kuvataidekouluun kohdistettavien säästötoimenpiteiden kohdalla yksityistämistoimenpiteellä saatavia säästötavoitteita ei ole kuitenkaan mainittu. Jostain syystä ne on kuitenkin haluttu sisällyttää ohjelmaan vaikka näköjään käsitystä mahdollisista säästöistä ei ole.
 
Tietoa taiteen perusopetuksen kustannuksista on kuitenkin helposti saatavissa opetushallituksen kustannussovelluksesta. Järjestelmästä löytyy kattavasti tiedot valtionosuusjärjestelmän puitteissa tapahtuvasta taiteen perusopetuksesta. Tällä hetkellä uusimmat saatavissa olevat kustannustiedot ovat vuodelta 2010. Tietojen perusteella voidaan vertailla myös omistusmuodon vaikutusta taiteen perusopetuksen kustannuksiin.

Pääkaupunkiseudulla Vantaan musiikkiopisto on erikoisuus sen vuoksi, että se on ainoa kunnan omistama musiikkiopisto. Tämä ei sinällään ole perustelu yksityistämiselle. Valtakunnallisella tasolla kunnallisesti omistetut musiikkiopistot ovat yleisimpiä. Vuonna 2010 suomessa oli 89 musiikkiopistoa. Näistä 36 oli yksityisiä, 50 kunnallisia ja 3 kuntatayhtymän omistamia.   Valtakunnallisella tasolla tarkastelleen kunnallinen musiikkiopisto on edullisin omistusmuoto, yksityinen on toiseksi edullisin ja kuntayhtymä kallein. Vuonna 2010 kunnan omistamassa musiikkiopistossa kustannukset opiskelijaa kohden olivat 1895 euroa, yksityisessä 2049 euroa ja kuntayhtymässä 2178 euroa. 

Tarkempaa vertailua voidaan tehdä rajaamalla tarkastelua pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun kustannusvertailussa Vantaan musiikkiopisto on jokseenkin keskitasoa. Vantaalla missä musiikkopisto on toistaiseksi kunnan omistama kustannukset olivat 2072 euroa ja Espoossa 1930 euroa. Vertailua vaikeuttaa se, että Espoossa musiikkiopiston kiinteistökustannukset ovat jostain syystä huomattavasti alemmat kuin Vantaalla, mistä johtuen kokonaiskustannukset ovat hieman Vantaata matalammat. Itse opetus on kuitenkin Espoossa kalliimpaa kuin Vantaalla.

Lisäksi vertailua vaikeuttaa se, että Helsingissä on 13 musiikkiopistoa ja näiden kustannustasossa on melkoista vaihtelua. Edullisin on Keski-Helsingin musiikkiopisto 1734 euroa/opiskelija ja kallein Käpylän musiikkiopisto 2548 euroa/opiskelija. Jos tarkastellaan Helsingissä toimivia musiikkiopistoja yhtenä kokonaisuutena niin keskimääräiset kustannukset 2041 euroa/opiskelija eivät eroa merkittävästi Vantaasta tai Espoosta.

Motiivi Vantaan musiikkiopiston yksityistämiseen jää minulle jokseenkin hämäräksi. Kustannusvertailu yksityisen ja kunnallisen musiikkiopiston välillä ei anna viitteitä, että toimenpiteellä saataisiin aikaiseksi sellaisia säästöjä, joita ei voitaisi yhtä hyvin tehdä pienellä nykyisen toiminnan hienosäätämisellä. Pikemminkin turha hämmentäminen vie kaupungin hallinnon työaikaa ja aiheuttaa näin ollen vain lisäkustannuksia. Jos kyseessä on pelkästään ideologisista syistä tehtävä äkseeraus taloudellisesti kannattavinta olisi jättää se kokonaan tekemättä