VAALITEEMAT

Kahden lapsen isänä minua kauhistuttaa suunta mihin Suomi ja maailma on kehittymässä. Eriarvoistumisen lisääntyminen, ilmastonmuutos ja hyvinvointivaltion asteittainen romuttaminen uhkaavat yhteistä tulevaisuuttamme. Olen ehdolla, koska nykymaailma tarvitsee vastuullista ja reilua tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Tarvitsemme politiikkaa, joka uskoo ihmiseen ja ihmisen kykyyn tehdä maailmasta paremman paikan elää meille kaikille.

Hyvinvointi ei saa olla kukkarosta kiinni! – Jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään kaikissa talouden suhdanteissa. Ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava kaikissa elämän vaiheissa laadukkailla ja riittävästi mitoitetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Tulotaso ei saa olla esteenä laadukkaan hoidon ja hoivan saamiselle. Jokaisella tulee myös olla mahdollisuus terveelliseen ravintoon ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin.

 • Vanhustenhoiva ja vammaistenhoito kuntoon lakisääteisillä henkilöstökiintiöillä ja voitontavoittelua rajoittamalla
 • Poistetaan terveyskeskusmaksut koko maasta
 • Nostetaan perusturvan tasoa
 • Lasketaan elintarvikkeiden ALV laskemalla kasvisruoan arvonlisäverotusta
 • Tuetaan matalan kynnyksen harrasteliikuntaa

Sivistynyt ja osaava Suomi! – Hyvinvoiva ja menestyvä Suomi tarvitsee laajasti sivistyneitä, luovia ja osaavia  tulevaisuuden tekijöitä. Turvataan laadukas ja maksuton koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin! Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen ja omaehtoinen itsensä kehittäminen kaikissa elämän vaiheissa.

 • Aidosti maksuton lukio ja ammatikoulutus ja lähiopetus takaisiin ammattikouluihin.
 • Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus
 • Panostetaan tutkimukseen
 • Pysäytetään lukutaidon heikkeneminen
 • Prosentti valtion budjetista kulttuuriin

Ympäristöstä vastuullinen Suomi nyt! – Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat vakavia ongelmia, jotka vaativat välittömiä toimia. Suomen tulee olla edelläkävijä ja esimerkillinen toimija ympäristön suojelussa. Maapallon lämpenemisen torjunta onnistuu vain jos se on sosiaalisesti kestävällä pohjalla niin Suomessa kuin globaalilla tasolla-

 • Panostetaan joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen
 • Ohjataan verotuksella ja valtion tukipolitiikalla teollisuutta ja kuluttajia kuormittamaan ympäristöä vähemmän
 • Edistetään EU:ssa hiiliveron ja hiilitullien käyttöönottoa
 • Palautetaan luonnonsuojelun määrärahat Sipilän hallitusta edeltäneelle tasolle.
 • Kielletään kivihiilen ja turpeen käyttäminen energiantuotannossa vuoteen 2025 mennessä.

Oikeudenmukainen verotus ja reilu tulonjako! – Suuret tuloerot ja varallisuuden keskittyminen harvojen käsiin hidastaa taloutta ja aiheuttaa kalliita hyvinvointieroja. Verojen kiertämisen mahdollistavat porsaanreiät on tukittava ja kaikkia tuloja verotettava progressiivisella asteikolla. Pienituloisimpien ansiotasoa on parannettava nostamalla perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä.

Luotetaan ihmisiin! – Epäilyyn ja sanktioihin perustuva byrokraattinen sosiaaliturvan tukiviidakko on yksinkertaistettava eri elämäntilanteissa joustavaksi ja ennakoitavissa olevaksi tukimuodoksi, joka mahdollistaa opiskelun ja osa-aikaisen työn teon. Järjestelmän tulee vapauttaa ja kannustaa ihmisiä oppimaan ja yrittämään. Ei estää ja rangaista epäreiluilla ja sattumanvaraisilla sanktioilla.