Nimetön suunn.malli (1)

Ajakaa enemmän, lukekaa vähemmän!

Vantaan kaupunki on käyttämässä 40 miljoonaa euroa kehä III:n kehittämisen toiseen vaiheeseen. Lisäksi Vantaa on rahoittamassa hankkeen valtion osuutta väliaikaisella 50 miljoonan euron lainalla. Samaan aikaan Vantaalla on käynnissä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma (suom. kaupunki säästää leikkaamalla peruspalveluista). Vantaan sivistystoimessa on luvassa mm.

  • Ensimmäisen ja toisen luokan opetustuntien vähentäminen lain sallimaan minimituntimäärään
  • Koulukäyntiavustajien määrän vähentäminen noin sadalla
  • Lukio-opetuksen karsiminen noin 200:lla kurssilla
  • Kahden kirjaston lakkauttaminen ja kirjastojen aineistohankintamäärärahojen vähentäminen

Tiehankkeesta hyötyy ennenkaikkea lentokentän ja kehäkolmosen ympärille sijoittuva logistiikkaklusteri, jonka tarpeisiin koko tiehanke perustuu. Kehä III on Vuosaaren sataman ja lentokentän välisen maaliikenteen tärkein yhteys. E18 tien liikennöidyimpänä osana se on myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä väylä. Tiehankeen varsinaisena tarkoituksena onkin edistää logistiikka teollisuudelle elintärkeän raskaan liikenteen sujuvuutta.

Tavallisille Vantaalaisille tiehanke tulee näyttäytymään lähinnä lisääntyneenä meluhaittana ja heikentyneinä kunnallisina palveluina. Minkä lisäksi peruspalveluiden leikkaaminen tulee heikentämään Vantaalaisten hyvinvointia pitkäksi aikaa. On jokseenkin käsittämätöntä, että Vantaan kaupunki on valmis maksamaan tälläisen hankkeen leikkaamalla peruspalveluistaan.