Tapahtuma- ja kulttuurialat tarvitsisivat kaupungin koronatakauksen

Kirjoitukseni Vantaan sanomissa 7.3.2021

Koronan vuoksi käyttöönotetut rajoitukset ovat iskeneet erityisen kipeästi sellaisiin tapahtuma- ja kulttuurialan toimijoihin, jotka ovat aiemmin toimineet joko osittain tai täysin kokonaan markkinaehtoisesti.

Koska korona on käytännössä jäädyttänyt markkinat on kaupunkien ja julkisen sektorin merkitys ja vastuu kaupungin kulttuuritarjonnasta korostunut huomattavasti entisestä.

Nyt onkin syytä miettiä entistä avarakatseisemmin erilaisia tapoja, joilla kaupunki voisi auttaa vantaalaista tapahtuma- ja kulttuurialaa toipumaan koronasta ja turvaamaan monipuolisen kulttuurielämän edellytykset kaupungissa.

Tänä keväänä ei enää järjestetä tapahtumia tai keikkoja, ainakaan perinteisessä mielessä. Kesällä tilanne voi kuitenkin olla jo toinen.

Monet toimijat eivät kuitenkaan uskaltaa ottaa riskiä, koska tapahtumat ja tilaisuudet voidaankin joutua perumaan hetken varoitusajalla. Kaupungin tulisi osaltaan miettiä keinoja, joilla se voisi osaltaan lisätä tapahtumajärjestäjien luottamusta ja uskallusta ottaa riskejä epävarmassa tilanteessa.

Eräs mahdollinen malli olisi “koronatakaus”, jolla kaupunki ottaisi kantaakseen osan epävarmasta tilanteesta johtuvista riskeistä.

Käytännössä se tarkoittaisi, että kaupunki takaisi esiintyjän palkkion, mikäli tapahtuma tai tilaisuus joudutaan yllättäen perumaan koronan vuoksi.

Koronatakaus tulisi kohdentaa erityisesti sellaisille toimijoille, joiden riskinkantokyky on heikompi.

Takausta voisi hakea vaikkapa ravintolayrittäjä, joka haluaa palkata vantaalaisen bändin tai muun esiintyjän ravintolaansa. Mikäli keikka toteutuu suunnitellusti kaupunki ei maksaisi euroakaan.

Malilla lisättäisiin uskallusta järjestää tapahtumia ja esiintyjälle varmuutta, että hän saa sovitun palkkionsa, mutta ei pyrittäisi kattamaan muita liiketoimintaan liittyviä riskejä.